Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ve bu kapsamda ülkemizde de yürürlükte olan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” ‘e göre tehlikeli sayılan maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır.

İlaveten Sınıf 1, Sınıf 6 ve sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal olanlarda bu belgeyi almak için miktar sınırlaması yoktur. Faaliyet Belgesi alan işletmelerin Yönetmeliğin 33. Maddesi gereğince tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. 

Bilçev Mühendislik tarafında firmanızın ihtiyacı olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetinin verilmesi ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin Alınması işlemlerini yürütülmektedir. 

Bu hizmet kapsamında;

  • Tehlikeli maddelerin taşınmasında ADR hükümlerine uyulduğunun izlenmesi,
  • Araç ve ambalaj işaretlemeleri,
  • Gerekli Eğitimlerin verilmesi/verdirilmesi,
  • Güvenlik Planlarının hazırlanması,
  • Yıllık Rapor Hazırlanarak Bakanlığa sunulması,
  • Kaza Raporlarının hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir.

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

1004 Sokak No:1/P07 İnşaat Malzemeleri Satıcıları İş Merkezi B Blok Gıda Çarşısı, Yenişehir – İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81