ÇED Hizmetleri

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan faaliyetlerden birini gerçekleştirmeyi planlayan firmaların, düşüncelerini hayata geçirmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığından projenin uygunluğuna dair görüş almaları gerekmektedir. Bu görüş, Ek-1 listesindeki faaliyetler için “ÇED Olumlu Kararı” olurken, Ek-2 listesindeki faaliyetler için ise “ÇED Gerekli Değildir” belgesi olarak adlandırılmaktadır.

Yönetmeliğin Ek-2 listesindeki bir faaliyeti gerçekleştirmek için, çevreye yaratabileceği etkilerin ve alınacak önlemler ile ilgili taahhütlerin yer aldığı Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması gerekirken, Ek-1 listesindeki bir faaliyet için ise daha kapsamlı olan ÇED Raporunun hazırlanması ve Bakanlığa sunulması gerekir.

Bu görüşler alınmadan faaliyete başlanılması halinde Çevre Kanunu uyarınca cezai yaptırım uygulanacağı bilinmeli ve inşaat da dâhil olmak üzere hiçbir girişimde bulunulmamalıdır.

Yönetmeliğin listelerindeki faaliyetlerden birini gerçekleştirecek olup, ilgili madde de belirtilmiş sınır değerin altındaki bir kapasitede üretim yapacak olan işletmeler için ise “ÇED Kapsamı Dışında” görüşü düzenlenmektedir.

Bilçev Mühendislik ihtiyaç duyan işletmelere ÇED Yönetmeliği Kapsamında hizmet sunmaktadır.

ÇED Yönetmeliği ve Ek Listeleri 

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

1004 Sokak No:1/P07 İnşaat Malzemeleri Satıcıları İş Merkezi B Blok Gıda Çarşısı, Yenişehir – İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81