Atıksuyunuzu tanıyor musunuz?

Atıksular evsel ve endüstriyel atıksu olmak üzere 2 tiptedir. Evsel atıksu içeriği her yerde aynı olsa da endüstriyel atıksular, oluştuğu sektöre göre çok değişkenlik göstermektedir. Evsel atıksu arıtma tesislerinde biyolojik tip arıtım söz konusu olurken endüstriyel atıksuyun arıtımında suyun içeriğine göre fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtma gibi çeşitli metotlar kullanılmaktadır.

Atıksuyun oluştuğu tesisin (fabrika, hastane, konut vb.) bulunduğu yere göre yani atıksuyun arıtımından sonra deşarj edileceği noktaya göre yapılacak arıtma sistemi farklılık göstermektedir. Şehir merkezinden uzakta ve kanalizasyon sisteminin bulunmadığı yerlerde arıtılmış atıksu deşarjı alıcı ortama (bahçe sulama, araziye deşarj, dere yatağı vb.) olacağından Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği deşarj tablolarındaki kriterlere göre bir arıtma sistemi kurulması gerekecektir. Kanalizasyon sisteminin olduğu bir yerde oluşan atıksuyun arıtılması ise Şehir Şebeke Sisteminin deşarj standartlarına göre olacağından Ön Arıtma dediğimiz daha az hassas bir arıtma sistemi kurulacaktır. Ancak bu noktada da yine Su ve Kanalizasyon İdaresinin ilgili yönetmeliklerinde yer alan tablolardaki deşarj standartlarına uyulması gerekecektir.

Hangi tip arıtma olursa olsun uyulması gereken bir deşarj standardı olacak ve bu kapsamda kontroller İlgili Kurum ve tesisin kendisinin yapacağı İç izlemeler şeklinde olacaktır. İç İzlemeler ve analiz yaptırma sıklıkları da yine yönetmeliklerce tanımlanmış olup analizlerin geçerliliği için ancak Bakanlıktan yetkili Akredite bir Laboratuvara yaptırılması gerekmektedir.

Tablo-1: Debiye göre numune alma sıklığı

1.a.ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

Debi (m3/gün)

Endüstriyel atık sular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı**

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

50

Dört ayda bir

Yılda bir

51-200

İki ayda bir

Altı Ayda bir

201-1000

Ayda bir

Dört Ayda bir

1001-10000

Onbeş günde bir

Üç Ayda bir

> 10000

Haftada iki

İki Ayda bir

*-  Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır.

**- Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOI, BOI,  Yağ-Gres, AKM parametreleri dışındaki diğer parametrelere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek kaydıyla yılda bir kez bakılması yeterlidir.  Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içerisinde tabloya göre numune alınmalıdır.


 

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SEKTÖRLERE GÖRE ALICI ORTAM DEŞARJ STANDARTLARI

TABLO 5: GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

250

200

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

120

100

pH

 

6-9

6-9

 

Tablo 5.2: Sektör: Gıda Sanayii (Maya Üretimi)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

1200

1000

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

200

100

YAĞ VE GRES

(mg/L)

  60

 30

pH

 

6-9

6-9

(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co)

280

260

 

Tablo 5.3: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

170

160

YAĞ VE GRES

(mg/L)

60

30

pH

 

6-9

6-9

 

             

Tablo 5.4: Sektör: Gıda Sanayi (Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu-Zeytinyağı Hariç)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE  

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

200

170

YAĞ VE GRES

(mg/L)

60

30

pH

6-9

6-9

 

Tablo 5.5: Sektör: Gıda Sanayii (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE 

 24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

250

230

YAĞ VE GRES

  (mg/L)

 60

 40

pH

 -

6-9

6-9

(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co)

280

260

 

Tablo 5.6: Sektör: Gıda Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

250

160

YAĞ VE GRES

(mg/L)

30

20

pH

-

6-9

6-9

(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co)

280

260

 

Tablo 5.7: Sektör: Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

ANLIK NUMUNE

KOMPOZİT

 NUMUNE

 2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

-

140

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE

(ml/L)

0.5

-

 

Tablo 5.8: Sektör: Gıda Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

 2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE   

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI KOİ)

(mg/L)

200

160

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

100

60

YAĞ VE GRES

(mg/L)

30

20

pH

 -

6-9

6-9