AAT Proje Hizmetleri

Ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma teknolojilerinin seçilmesi amacıyla atıksu arıtma tesisi projelerinin ilgili birimlere hazırlanıp onaylatılması gerekmektedir.

Atıksu arıtma tesisi proje onayları alınırken başlangıç aşamasında birçok parametreye bakılır. Bunlardan en önemlisi deşarj edilecek alıcı ortamın niteliğidir. Bu durumda arıtma tesisinin yapılacağı alanda kanalizasyonun olup olmaması önem taşımaktadır. Atıksu arıtma tesisi proje onay işlemleri bu doğrultuda ilerlemektedir.

Kanalizasyon Sisteminin Bulunmadığı Alanlarda;

4/7/2011 tarih ve 27984 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince atıksu arıtma tesislerinin proje onaylarını yürütme işi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri arasında tanımlanmıştır.

Kanalizasyon sisteminin bulunmadığı yerlerde atıksu arıtma tesisi projeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/Bakanlığı’na bağlı olarak alınmaktadır. İlgili projeler 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği ve 20.11.2018 tarih ve 213601 sayılı 2018/14 Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi hükümlerine göre alınır.

Kanalizasyon Sisteminin Bulunduğu Alanlarda;

Arıtma tesisinin kurulacağı alanda herhangi bir kanalizasyon sistemi varsa proje onayları ilgili atıksu altyapı biriminden alınmaktadır. Şehir içinde konumlanmış oto yıkama tesisleri, çamaşırhaneler, yemekhaneler ya da farklı sektörlerden birçok işletme atıksu önlem tesisi projelerini bulundukları şehrin atıksu altyapı biriminden (İzmir için İZSU, İstanbul için İSKİ, Ankara için ASKİ vb) onaylatmalıdır. Her atıksu altyapı biriminin, kendine özel, atıksuların kanalizasyon şebekesine deşarjında uyguladığı yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmeliklerde kanalizasyona deşarjda belirlenmiş deşarj limitleri ve sektör ve alt sektöre göre belirlenmiş parametreler mevcuttur.

NOT: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ile TMMOB Çevre Mühendisleri arasında bulunan protokol gereği İzmir özelinde atıksu önlem tesisi projeleri İZSU’ya sunulmadan önce Çevre Mühendisleri Odasından onaylatılır.

Organize Sanayi Bölgelerinde;

Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan işletmelerin atıksu arıtma tesisi projeleri ilgili Organize Sanayi Bölgesi’nin Çevre Birimi’nden onaylatılır. Proje onay sürecini Organize Sanayi Bölgesi Çevre Birimi yürütür. Organize Sanayi Bölgeleri’nin kendine ait kanalizasyon hattı ve arıtma tesisi bulunabilir. Bu durumda OSB’nin kendi içinde belirlemiş olduğu deşarj limitleri tablosuna bakılır.

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81