Kimyasallar

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan aşağıdaki kimyasalların satışı yapılmaktadır. 

KOAGÜLANTLAR
Alüminyum Sülfat

Atıksu arıtma tesislerinde en çok kullanılan iki koagulanttan biri olan Alüminyum Sülfat yüksek verimli bir arıtma kimyasalıdır. Alüm tatbiki sonrasında demir sülfat ve demir (III) klorür'e oranla proses mekaniği üzerinde görsel kirlilik yaratmaması, estetik açıdan tercih edilmesine neden olmaktadır.

Çalışma aralığı: 5.5 - 7.8 pH Miktar: 25 kg ve 50 kg'lık çuvallarda satılmaktadır.

Al2(SO4)3

Demir (III) Klorür

Genellikle % 40 lık çözeltisi halinde kullanılan iyi bir koagülanttır. Koyu kahve renkli olup sudaki eriyiği asidik özellikte olduğundan dolayı korozif etki gösterir. Bu nedenle aside dayanıklı (plastik v.b) bidonlarda muhafaza edilmelidir.

Çalışma aralığı: pH 6 - 9Miktar: 75 ve 90 kg'lık bidonlarda satılmaktadır.

FeCl3

Demir Sülfat

Koagülasyon (pıhtılaştırma) aşamasında en yaygın kullanılan iki kimyasaldan biridir. Yüksek verimli bir arıtma kimyasalıdır. Ülkemizde deşarj edilen atıksuların niteliğine bağlı olarak, atık su arıtma tesislerinin %85'inde demir sülfat ile verimli sonuçlar elde edilebilir.

Çalışma aralığı: pH 5 – 10

FeSO4

Poli Alüminyum Klorür
(PAC)
Koagülant yardımcı maddesi olarak pıhtılaştırmayı arttırıcı etkisi vardır. Suda kolaylıkla çözünebilen % 1 lik çözeltisinin pH ı 3.5-4.5 arasında seyreden bir koagülant türüdür. Çözelti halinde korozif özellik gösterdiğinden dolayı aside dayanıklı malzemeler içinde muhafaza edilmelidir. Miktar: 25 kg 'lık ambalajlarda satılmaktadır.

PAC

FLOKÜLANTLAR
Anyonik Polielektrolit

Koagülasyon işleminden sonra oluşan floklar arasında köprü görevi görerek yumaklaşmasını sağlamada kullanılır.

Herhangi bir korozif etkisi yoktur.

Miktar: 25 kg 'lık ambalajlarda satılmaktadır.

Anyonik Poli

Katyonik Polielektrolit

Biyolojik arıtma tesislerinin fazla aktif çamurlarında kullanılır. Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamurun filtre pres veya belt-preslere pompalanması sırasında çamur hattına katyonik polielektrolit ilave edilerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır.Miktar: 25 kg 'lık ambalajlarda satılmaktadır.

Katyonik Poli

pH AYARLAYICILAR
Hidroklorik Asit

Yüksek pH a sahip atıksularda koagülantın yüksek verimde sağlanması için pH ı istenilen aralığa indirmek için kullanılır.Ayrıca biyolojik havuza sahip tesislerde bakterilerin etkilenmemesi için atıksuyun uygun ph ya düşürülmesini sağlar. 

Sıvı formda %33'lük olarak 75 kg'lık bidonlarda satılmaktadır.

HCl

Kireç

Asidik karakterdeki atıksuların pH sının yükseltilmesinde kullanılır.Uygun pH çalışma aralığı sağlanamaması flok oluşumu ve çökeltmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı önemli bir arıtma kimyasalıdır.

CaO

Kostik (NaOH)

pH yükseltici olarak görev görür. Su ile tepkimesinde ısı açığa çıkarır. Düşük pH özellikteki atık sularda iyi bir pH yükseltici olarak görev görür. Kirece oranla zaman zaman da olsa dozaj pompalarında tıkanmalara neden olmaz. Bu nedenle kullanımı avantajlıdır.

NaOH

Sülfürik Asit

pH düşürücü olarak kullanılan bir kimyasaldır.

Atıksu arıtma tesislerinde hidroklorik asitle aynı amaçla kullanılmaktadır. Kuvvetli bir inorganik asit olan sülfürik asitle çalışılması sırasında gerekli olan koruyucu önlemler alınmalıdır.

H2SO4

DİĞER
Sodyum Hipoklorit

Arıtılmış atıksuyun alıcı ortama deşarjında dezenfektan olarak kullanılır.Sodyum hipoklorit özellikle biyolojik atıksu arıtma tesislerinde ve kentsel içme suyu tesislerinde suyun içinde kalabilecek patojenlere karşı kullanılır.

Ambalaj Miktarı: 75 kg'lık bidonlarda satılmaktadır.

NaClO

Sodyum Metabisülfit

Endüstriyel atıksulardaki Krom +6'nın arıtılmasında kullanılır.

Sodyum metabisülfit asidik çözeltilerle ve su ile tepkimeye girerek solunumu zorlaştıran kükürt dioksit gazı oluşumuna neden olmaktadır. Bu nedenle gerekli önlemler alındıktan sonra bu maddeyle çalışılması tavsiye edilir.

Na2S2O5

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81