Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletiminde Karşılaşılan Sorunlar

4 Şubat 2021 Perşembe

Günümüzde kentleşme, sanayinin artışı, nüfus artışı gibi nedenler suya olan ihtiyacı arttırmaktadır. Kirli suların neden olduğu hastalıklar sebebiyle dünyada her sene milyonlarca insan ölmektedir. Aslında endüstrinin gelişiminden önce sular doğal çevrim sayesinde kendini temizleyebiliyordu. Böylece su tekrar kullanılabilir hale geliyordu. Fakat günümüzde özellikle sanayi kaynaklı oluşan atıksuların doğal çevrim ile kendini temizlemesi imkansız veya çok uzun süreçler almaktadır. Bu noktada atıksu arıtma tesisleri su kaynaklarının korunması için büyük önem arz etmektedir. Suyun korunması için daha etkin bir şekilde çalıştırılan atıksu arıtma tesisilerine ihtiyaç sürekli artmaktadır.

Ahmet Murat ATAV

Çevre Mühendisi

            Atıksu arıtma tesislerinin doğru ve etkin bir şekilde çalıştırılması kirli suların deşarjının önüne geçmekte büyük rol oynayacaktır. Atıksu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde çalıştırılması için doğru bilgi sahibi olmak, sisteme hakim olmak, işletme personelinin eğitimli olması, ekipmanların bakım-servis hizmetinin zamanında ve yetkili kişilerce yapılması, sistemin veriminin belirlenmesi için çıkış suyu kalitesinin takibi, analizlerin kayıt altına alınması, oluşacak problemleri minimize etmek için doğru şekilde tasarlanmış otomasyon sistemlerinin kullanımı çok önemlidir. Otomasyon sistemleri ile insan müdahelesi asgari düzeye indirilerek olası problemlerin önüne geçilebilmektedir.

            Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde en önemli konulardan biri de atıksu karakterinin iyi tanınmasıdır. Belli bir karakteristiğe göre dizayn edilen arıtma tesisine dikkatsizce çok az miktarda bile dökülecek kimyasal, yağ vb. maddeler eğer kimyasal bir arıtma tesisi ise var olan kimyasal reaksiyonun bozulmasına veya biyolojik bir arıtmada arıtmayı sağlayan bakterilerin ölümüne yol açabilir ve çıkış suyu kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Kanalizasyon sistemlerine bilinçsizce atılan kağıt havlu, ıslak mendil, plastik vb. maddeler arıtma tesisinde boru sistemlerinde tıkanıklara, ekipman arızalarına ve işletme maliyetlerine etki etmektedir. Bu nedenle kanalizasyon sistemlerine atıksu dışında atıkların verilmesinin önüne geçilmelidir.

Arıtma tesislerinde kullanılan ekipmanların düzenli olarak yetkili kişilerce bakımlarının yapılması da işletme verimini arttıracak önemli unsurlardandır.

Bir diğer önemli unsurda yedek ekipmanlardır. Tesiste yedek ekipmanların bulundurulması oluşabilecek bir arızanın gideriminde kaybedilecek zamanda, tesisin çalışmasına devam edebilmesi için son derece gereklidir ki yedek ekipmanlar kullanılarak arıtma tesisi veriminin etkilenmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

Tüm Blog Yazıları

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81